top of page

karakurum

black'n white

color

An essay on being torn apart and whole

“The mountain exist-ed”

Mind and time

“We are so torn apart that we can not perceive the world as a whole. Since we have lost our harmony with  nature, we naturally try to develop our intellectual skills. We read a lot, go to museums and talk about art.*"

We change the social consensus, moral rules, significant “humanistic” features and natural gifts given to us by the world.

Indeed we change ourselves.

If all these are thoughts of the mind, then “reality” is the transformation of nature.

*j.khrishnamurti - on nature and environment

 

Parçalanma ve bütünlük üzerine bir deneme.

‘Dağ Var-dı…’

 Düşünce ve Zaman…

"Öylesine parçalanmış bir durumdayız ki dünyayı bir bütün olarak algılayamıyoruz. Doğa ile olan bütünlüğümüzü kaybettiğimiz içinse, doğal olarak entellektüel becerilerimizi geliştirmeye yöneliyoruz. Çok kitap okuyoruz, sık sık müzelere gidiyor, sanat üzerine fazlasıyla düşünüp konuşuyoruz*."

Toplumsal kabuller, ahlaki yasalar, belirli "insani" özellikler; bir taraftanda sunulmuş olan dünyanın belirli "doğal" özelliklerini dönüştürüyoruz.

Dönüşüyoruz…

Tüm bunlar bir düşünce ise eğer, "gerçeklik" ifadesi, doğanın dönüşümü.

*j.khrishnamurti - on nature and environment

 

“The mountain exist-ed”                    Dağ Var-dı…

Photography installation                   Fotoğraf Yerleştirme

Silver gelatin print                              Gümüş Jelatin Baskı

bottom of page